JAVA APLIKACJE BAZODANOWE PDF

Systemy bazodanowe. Systemy bazodanowe — omówienie · Autonomous Database Cloud · Zasoby techniczne · Przejdź do chmury Szkolenie z zakresu aplikacji chmurowych (SaaS) Program ACE · Program Java Champions. The Java Cloud Trial Infowall provides Java Cloud resources to help you find Unisul adopts Oracle Java Cloud Service and Oracle Database Cloud Service. Zaawansowane aplikacje bazodanowe aplikacji pracujących w architekturze trójwarstwowej w technologii Java, • wykorzystania komercyjnych systemów baz .

Author: Nizahn Brakinos
Country: Albania
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 18 August 2016
Pages: 256
PDF File Size: 17.59 Mb
ePub File Size: 13.48 Mb
ISBN: 344-9-38356-614-7
Downloads: 54213
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazahn

Podstawowe twierdzenia logiki rozmytej. Modelowanie i prezentacja graficzna procesu wytwarzania. Nowoczesna gospodarka energetyczna Elektrotechnika Instytut Elektroenergetyki Realizowane przedmioty: Szeregowanie w elastycznych systemach produkcyjnych.

Bxzodanowe kryptograficzne z kluczami publicznymi. Przedmioty Advanced Audio Electronics Zaawansowana elektronika audio studia stacjonarne: Rachunek preferencji w analizie wielokryterialnej. Szyfry strumieniowe i blokowe.

Przedmioty Electronic Measurement and Control Systems Iava systemy pomiarowo-kontrolne studia stacjonarne: Roboty autonomiczne – wprowadzenie. Complex Programmable Logic Device. Podstawowe informacje o sieciach Petriego. Opory pneumatyczne laminarne i turbulentne – liczba Reynoldsa, prawo Hagena-Poiseuille’a. Sensorowe systemy pomiarowe Sieci sensorowe i ich technologie. Stacje elektroenergetyczne 45h Linie elektroenergetyczne 45h Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 30h.

  AM335X TRM PDF

An error occurred.

Podstawy Fotowoltaiki Projektowanie Instalacji Fotowoltaicznych. Symulacja komputerowa i systemy interaktywne w procesach decyzyjnych.

Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawieniowe. Fazy procesu wspomagania decyzji – rola analityka i decydenta. Elektronika w pojazdach Systemy kontroli i sterowania Elektronika wysokotemperaturowa.

Rodzaje hierarchicznych struktur sterowania. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawie-niowe. Ataki na systemy komputerowe. Operacje arytmetyczne na obrazach, filtracja cyfrowa. Zastosowanie logiki rozmytej w procesach decyzyjnych. Systemy kryptograficzne z kluczami publicz-nymi. Tematyka rozszerzona w stosunku do bloku na stopniu I.

Czujniki stosowane w robotach mobilnych. Koncepcja bazpdanowe, zazwyczaj oparta o schemat blokowy, definiuje m. Sposoby i metody rozpoznawania sceny roboczej. Systemy kryptograficzne z kluczami symetrycznymi.

Bloki obieralne — WRS WEEIA

Przedmioty do wyboru w ramach bloku: Techniczne i organizacyjne elementy systemu wytwarzania. Przedmioty realizowane w ramach bloku: Komunikacja sterownika PLC z otoczeniem.

Kontynuowane jest omawianie platformy.